Zatrzymane ósemki
11 listopada 2017
rtg poznan kartka swiateczna
Wielkanoc 2018
28 marca 2018
Pokaż Wszystkie

Zatrzymane kły, a diagnostyka RTG

Zatrzymane kły stanowią dość częsty problem w leczeniu ortodontycznym. Obserwuje się to w około 5% przypadków leczonych wad zgryzu i w ok. 85% występuje jednostronnie. Pomijając trzecie zęby trzonowe, czyli przysłowiowe ,,zęby mądrości”, kły stanowią najliczniejszą grupę zębów zatrzymanych. Przyczyną może być brak miejsca w łuku, bądź czynniki genetyczne.

Nieoceniona w tych przypadkach jest diagnostyka RTG, bez której niemożliwe jest podjęcie dalszego lecenia. Badaniem podstawowym jest tutaj zdjęcie pantomograficzne, jednak dla pełnej diagnostyki niezbędne jest wykonanie badania metodą tomografii komputerowej CBCT. Badanie takie daje pełną informację usytuowania zęba zatrzymanego oraz umożliwia zobrazowanie sąsiadujących z nim struktur. Dopiero to umożliwia podjęcie decyzji co do postępowania z kłem zatrzymanym oraz umożliwia ocenę możliwości powodzenia leczenia.

Sprowadzenie kłów stanowi nie lada wyzwanie dla ortodonty. Najczęściej ząb pozostawiany jest w kości, bądź sprowadzany ortodontycznie. Rzadko dochodzi do jego usunięcia. Niekiedy wykonuje się zabieg autotransplantacji tego zęba.Zabieg polega na chirurgicznym przeniesieniu własnego, zdrowego zęba pacjenta do innego miejsca w łuku zębowym. Mówiąc potocznie, ząb najpierw się usuwa (możliwie najdelikatniej, tak aby nie uszkodzić jego korony i korzenia), a następnie umieszcza w nowym, odpowiednio przygotowanym przez stomatologa, zębodole. Autotransplantacja, jak każda inna interwencja chirurgiczna, może powodować występowanie dolegliwości pozabiegowych.

Z racji tego, że zabieg dotyczy nie tylko zębów, ale i tkanek miękkich (takich jak dziąsła i błona śluzowa) mogą pojawić się obrzęki utrzymujące się do kilku dni po zabiegu. Pacjent może odczuwać także ból o niskim natężeniu i mieć problemy z rozwarciem szczęk. Na szczęście, dolegliwości te szybko ustępują. Pacjent po upływie 3–6 miesięcy od zabiegu powinien kontynuować wcześniejsze leczenie. Na tym etapie konieczne jest założenie aparatu ortodontycznego, który zamknie przerwy między zębami i wyrówna linię symetrii w łuku.