Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiam informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Jacek Bukowski

Centrum Badań RTG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań ul. Polanka 7D, NIP: 782-26-98-711

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną kontakt z Administratorem może nastąpić:

Nr telefonu: 575253060
Adres e-mail: jacek@zdjecia-rtg.pl
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

świadczenie usług oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń́ – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Macie Państwo prawo do:

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem
dostępu do informacji
żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania usunięcia danych osobowych
przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu
złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Państwa danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy – umowa nie będzie mogła zostać zawarta.